Belépés / Regisztráció

2017. augusztus 21. hétfő

1% Adószámunk: 18173486-1-43

Túlvilág

2012.08.06. 19:19
Amikor ólálkodik köröttünk a halál, s mi elveszve, kitaszítva addigi világunkból, a parttalannak tűnő gyászban egyre csak választ keresünk... ekkor minden információ segíthet. Kutakodásaim során érdekes tanulmányra bukkantam, mely az ősi magyar hagyományba enged bepillantást. “A honfoglalás kori temetők is mind vizek mentén találhatók, úgy, hogy a falut víz választotta el a temetőtől. A másvilág, az alvilág – a halottak s a halak élettere, a vizek szintje, azaz a látóhatár alatt helyezkedik el; túlvilág úgy is, hogy a vízen túli világ." 
2010.04.08. 17:16
Mindenszentek előestéje,angolul „All Hallows Eve”, rövidítve: Halloween. A Brit-szigetek területén és a mai Franciaország északi részén élő kelták november elsején ünnepelték az újévet. A kelták úgy tartották, hogy az újesztendő előtti napon az élők és a holtak közötti határ elmosódik, a halottak pedig visszatérnek.
2010.04.08. 17:16
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis "minden tökéletes igaznak" a tiszteletére szentelte.
2010.04.08. 17:16
A november 2-i halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt.. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. Azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.
2010.04.08. 17:16
Keresztények milliói mondják el napról napra az ima szavaival, hogy „hiszem a test feltámadását”. A temetők kapuján is ott az öröklét ígérete: a "feltámadunk" felirat.Mit értenek a hívő keresztények a feltámadás ígéretén? Milyen viszonyban lesz egymással a földi és a mennyei test?
2010.04.08. 17:16
Amikor az öt nagy világvallás közül a buddhizmusról beszélünk, talán a legkönnyebb a dolgunk, hiszen nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket a Tibeti Halottaskönyv hallatán. Mondhatnánk közkincs, az egyetemes kultúra része. Számos európai tudós úgy véli, a tibeti tanítók valóban jártak „odaát”.  
2010.04.08. 17:16
- Hisszük, hogy az embert (a világot) Isten alkotta, mégpedig az Örökkévaló Isten örök életre. Ezért a létünk egy töredéke a földi élet, a nagyobb része a halálon túli élet.
2010.04.08. 17:16
A régi, ókori zsidó vallás szerinti túlvilágképben a halandó ember egyértelműen szembenéz a halállal, nem mint tragédiaként tekintenek az elmúlásra, hanem mint az élettel járó szükséges jelenségre. Vagyis igen realista módon, úgy tűnik, a zsidó emberek megbékélnek a halállal.
2010.04.08. 17:16
A kínai vallás szerint a világmindenség égből és földből áll. Az előbbi férfias, jang-lény; az utóbbi asszonyi, jin-lény; az egyik a "tízezer dolog" atyja, a másik az anyja. Együttműködésük eredményeként jönnek létre az évszakok és a szerves világ, amely később az ő magjuk hatására továbbszaporodik.