Belépés / Regisztráció

2017. augusztus 21. hétfő

1% Adószámunk: 18173486-1-43

Könyvajánló

Letölthető könyvek

Könyvesbolt

Czövek Judit

A magyar népi hitvilág olyan természetfeletti erejű személye (férfi vagy nő), aki az elhunytakkal érintkezni tud, vagy felőlük hírt hoz, néha segítségükkel gyógyít, vagy az időben távoliakról is tájékoztat...

Kalla Zsuzsa (szerk.)

Kultusztörténeti tanulmányok. Kalla Zsuzsa - Szerkesztő
Hász-Fehér Katalin, Takács Ferenc, Keresztesné Várhelyi Ilona, Szajbély Mihály - szerzők.

Kunt Ernő

A halál megváltoztathatatlan, de viszonyunk hozzá megváltoztatható, s ebben lehet és szükséges az embereknek segíteniük egymást.
Úgy vélem, ember és halál kapcsolatának jobb megértésében valamennyiünk...

Szépirodalom

Anne-Dauphine Julliand

E./1 személyű önvallomás reflektálva múltbeli eseményekre
Célcsoport: gyermeküket gyászoló szülők és családtagjaik, fogyatékossággal élő gyermekek családtagjai, szervezetek:...

Anne-Dauphine Julliand

Egy anya hősies küzdelme, hogy boldoggá tegye beteg lánya rövidke életét.
A szerző egyes szám első személyben írja le annak a két évnek a történetét, amelyben családja - férje, az...

Gősi Vali

Gősi Vali költő, első verseskötete, a Halkuló hiány, archaikus lélektudat, hiteles, koncentrált létélmény. Mondhatni életmű. Versciklusai: a...

Szabó Magda

Szabó Magda kézírásos hagyatékának talán legbecsesebb része a Liber Mortis (Halottaskönyv) címet viselő, 1982. május 25-étől 1990. február 27-éig vezetett napló.
1982. február 26-án halt meg Szobotka...

Kőrössi P. József (szerk.)

A kötet magyar írók novelláit tartalmazza az öngyilkosságról. ”Mindenki megbánta, aki eddig öngyilkosságot kísérelt meg. A...

Pszichológia, elmélkedések

Bodó Sára

A könyv a gyász jelenségét, folyamatát mutatja be a gyászoló ember helyzetének érzékeltetésével, és feltárja a lelkigondozás legfontosabb területeit, végső soron pedig a gyászoló ember és a vigasztaló...

Dr. Hegedűs Katalin

Vajon aki nagyon beteg, tudja-e, hogy meg fog halni? Mitől fél elsősorban? Miről szeretne beszélni velünk, családtagokkal, ápolókkal, orvosokkal? Hogyan kezdjük el a beszélgetést a nagybeteggel...

John D. Martin és Frank D. Ferris
John W. James, Russel Friedman

Életünk természetes velejárója a gyász, amit haláleset vagy más súlyos veszteség után megélünk, legyen az sorsforduló, válás, egy barátság megszakadása, a vállalkozás, a munkahely elvesztése. Életünk...

Jorge Bucay

A veszteségek életünk részei, egyetemes, elkerülhetetlen állandók. És szükségesek is, mert általuk fejlődünk. Voltaképpen a veszteségek és a velük kapcsolatos magatartásunk által vagyunk azok, akik...

Halálközeli élmények

Ács Géza, Pilling János, Zatik István

˝Mi történik velünk, ha meghalunk? A halál végleges megsemmisülés-e, vagy létezésünk valamilyen formában folytatódik? Az emberis...

Raymond A. Moody

Moody 1975-ben kiadott, nemzetközi sikereket elért könyve a halálközeli élmények jellegzetességeiről, a testen kívüli érzékel...

Ritche, George

Ez a lebilincselő szuggesztivitással megírt könyv egy olyan ember életével ismerteti meg az olvasót, akinek halálközeli élménye meghat...

Olvasd el!
Jankovich István

A hajdani budapesti építészmérnök, Jankovich István, 1964-ben súlyos autóbalesetet szenvedett a luganoi országúton. Hat percet töltött el a klinikai halál állapotában. Ez idő alatt lelke elvált a testétől,...

Ring, Kenneth

A klinikai halál állapotának tudományos vizsgálata. (ford.: Béresi Csilla).
Vajon mi okozza a halálközeli állapot alapélmény...

Kultúrtörténet

Lakner Judit

Ez a könyv a halálnak sajátos – budapesti – urbanizációját járja körül a haldoklástól a temetésig. Dolgozatok laz...

Aries, Philippe

A nemrég elhunyt Philippe Ariés történeti demográfiai kutatásokkal kezdte pályáját. Ezek irányították figyelmét a h...

Kalla Zsuzsa (szerk.)

Kultusztörténeti tanulmányok. Kalla Zsuzsa - Szerkesztő
Hász-Fehér Katalin, Takács Ferenc, Keresztesné Várhelyi Ilona, Szajbély Mihály - szerzők.

Kultsar György

Bánffy Miklós, a vidék főura nyomdászt hozatott birtokára a Kulcsár-művek kinyomtatásához, Szenci Molnár Albert elismerően szólt a...

Kunt Ernő

A halál megváltoztathatatlan, de viszonyunk hozzá megváltoztatható, s ebben lehet és szükséges az embereknek segíteniük egymást.
Úgy vélem, ember és halál kapcsolatának jobb megértésében valamennyiünk...

Néprajz, antropológia, temetkezés

Czövek Judit

A magyar népi hitvilág olyan természetfeletti erejű személye (férfi vagy nő), aki az elhunytakkal érintkezni tud, vagy felőlük hírt hoz, néha segítségükkel gyógyít, vagy az időben távoliakról is tájékoztat...

Balassa Iván

"A temető halott falu, melyben az élő falu gazdasági és társadalmi törvényei érvényesülnek. Ugyanakkor rendkívül régi...

Balázs Lajos

Balázs Lajos (Bukarest, 1939-) Csíkszeredában élő irodalomtanár, a néprajztudomány doktora; a Hargita megyei Csíkszentdomokoson végzett mintegy...

Csernus-Lukács Lajos

Ez a kis kötet nagyrészt szenvedélyes magánszorgalomból végzett kutatások adatait összefoglalva igyekszik eligazítani az érdeklődőket a...

Dietmar Kamper

Isten halála azt jelenti az ember számára, hogy örökre becsukódott felette a jótékony védőernyő: önmaga felel önmagáért. A...

Vallások

Kereszténység

András Sándor

Másvilág, alvilág, mennyország és pokol. Mi történik a halálig, és mi utána? Milyen módon "él tovább" a...

Gerber, Samuel / Schafer, Ortwin

Samuel Gerber könyve a jó halál kegyelméről szól, arról tehát, hogy meg kell tanulnunk szembenézni az elmúlással, segíteni a t...

Gounelle, André - Vouga, Francois

"Nem gondolom, hogy a halál utáni élet pihenés lenne. Nem statikus módon képzelem el az Országot [...]. Inkább úgy, mint soha véget...

Hebert, Albert J

Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus több embert is feltámasztott. Ezen túl, megígérte tanítványainak és az erős hitűeknek,...

von Balthasar, Hans Urs

A tíz éve elhunyt, hazánkban eddig kevéssé ismert svájci teológus hatalmas életművét napjainkban fokozott érdeklődés övezi....

Zsidóság

Grózinger Sándor

Nem titkoljuk, hogy szeretnénk kielégíteni a misztikus-ezoterikus témák iránt újabban mutatkozó érdeklődést, ám ugyanakkor a...

Halász Nátán (szerk.)

"Mert angyalait rendeli melléd, hogy őrizzenek Téged, bármerre is jársz." (91. zsoltár) Az emberiség eszmetörténetét végigk...

Raj Tamás

Gyászszokások, temetői imádságok, vigasztaló zsoltárok

Schőner Alfréd

Három évtized munkássága egy kötetben. Nem könnyű vállalkozás egy annyira sokoldalú szerző esetében, mint amilyen Schőner Alfréd. Az...

Silberfeld Jakab

A lélekvándorlás tana mind a zsidó, mind a keresztény vallástól idegen, sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben nem...

Olvasóink ajánlották

Nagylaki Kata

A szerző nem író. Ez a könyv nem irodalmi alkotás. Csak egy megrázó, igaz történet. 10 év megrázó, igaz története. Egy hétköznapi lányról. Egy anyáról, aki a...