Belépés / Regisztráció

2017. augusztus 21. hétfő

1% Adószámunk: 18173486-1-43

Idézetek - Bibliai igék

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Isten, a mi szabadító Istenünk, az, a mi Urunk kihoz a halálból is.”
- Isten gondoskodó szeretete végigkíséri földi életünk minden napját, megváltó szeretete pedig örök élettel ajándékoz meg, amely felett nincs hatalma a halálnak.

2009.09.14. 08:18

„Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek.”
- Az áldott életű idős emberek példás emlékűk által a földi létük lezárulása után is áldást jelentenek a következő nemzedékek számára.

2009.09.14. 08:18

„Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a Te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél.”
- Isten ad erőt a földi lét küzdelmeihez, és ő ad erőt a földi lét békességes lezárulásához is, hogy a földi lét ne bukások sorozata, hanem diadalmenet, a halál pedig ne tragédia, hanem üdvösséges hazatérés lehessen.

2009.09.14. 08:19

„Mózes imádsága: Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”
- Az Örökkévaló Isten a földi napok során öröm és bánat által az üdvösséges örök életre készít fel a lelkünket.

2009.09.14. 08:20

„Így szól az Úr, a te teremtőd, a te formálód: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
- Nem a magunkéi, nem a sors játékszerei, nem a halál rabjai, hanem Isten megváltott gyermekei vagyunk a földi és az örök életben.

2009.09.14. 08:20

„Jézus mondja: Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”
- Jézus, a Megváltó kezében biztonságban van a lelkünk életben-halálban.

2009.09.14. 08:21

„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
- Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak.

2009.09.14. 08:22

„Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”
- Szeretteinket elveszíthetjük e földön, de Jézus szeretete átöleli gyászoló életünket.

2009.09.14. 08:30

„Jézus mondja: Én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”
- Isten vigasztaló Szent Lelke velünk van minden élethelyzetben, elkísér minket egészen a mennyei hazáig.

2009.09.14. 08:31

„Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”
- Az életünk döntő tényezője nem a földi élet vagy halál, hanem az Úr Istennel való lelki kapcsolat életben-halálban.

2009.09.14. 08:31